Personvern Dyrebeskyttelsen Tønsberg-Horten

Dyrebeskyttelsen Tønsberg-Horten Vilkår for bruk og retningslinjer for personvern

1. Vilkår

Ved å gå inn på nettsiden på http://dbth.no, godtar du å være bundet av disse vilkårene for tjenesten, alle gjeldende lover og forskrifter, og godtar at du er ansvarlig for samsvar med gjeldende lokale lover. Hvis du ikke er enig med noen av disse vilkårene, er det forbudt å bruke eller få tilgang til dette området. Materialet på dette nettstedet er beskyttet av gjeldende opphavsrett og varemerkerett.

2. Bruk License

Det gis tillatelse til midlertidig laste ned én kopi av materialet (informasjon eller programvare) på Dyrebeskyttelsen Tønsberg-Horten hjemmeside for personlig, ikke-kommersiell forgjengelig visning bare. Dette er en innvilgelse av lisens, ikke en overføring av eierskap, og under denne lisensen kan du ikke:

endre eller kopiere materiale;

bruke materialet til kommersielle formål, eller for offentlig visning (kommersielle eller ikke-kommersiell);

forsøke å dekompilere eller foreta omvendt utvikling av programvare som finnes på Dyrebeskyttelsen Tønsberg-Horten hjemmeside;

fjerne copyright eller andre proprietære notasjoner fra materialer, eller

overføre materialet til en annen person eller "speile" materialet til en annen server.

Denne lisensen skal automatisk opphøre dersom du bryter noen av disse restriksjonene og kan sies opp av Dyrebeskyttelsen Tønsberg-Horten når som helst. Ved avslutning av din visning av disse materialene, eller ved opphør av denne lisensen, må du ødelegge nedlastet materiale i din besittelse enten i elektronisk eller trykt format.

3. Ansvarsfraskrivelse

Materialet på Dyrebeskyttelsen Tønsberg-Horten hjemmeside er gitt på en "som er" basis. Dyrebeskyttelsen Tønsberg-Horten gir ingen garantier, uttrykt eller underforstått, og fraskriver seg herved og negerer alle andre garantier, inkludert, men ikke begrenset til, stilltiende garantier eller betingelser for salgbarhet, egnethet for et bestemt formål, eller ikke-krenkelse av immaterielle eller andre brudd på rettigheter .

Ytterligere, Dyrebeskyttelsen Tønsberg-Horten garanterer ikke eller komme med uttalelser vedrørende nøyaktigheten, sannsynlig resultat, eller påliteligheten til bruk av materialet på sin hjemmeside eller på annen måte knyttet til slike materialer eller på noen nettsteder knyttet til dette nettstedet.

4. Begrensninger

Ikke i noe tilfelle skal Dyrebeskyttelsen Tønsberg-Horten eller dets leverandører være ansvarlig for eventuelle skader (inkludert, uten begrensning, skader for tap av data eller fortjeneste, eller på grunn av driftsavbrudd) som følge av bruk eller manglende evne til å bruke materialet på Dyrebeskyttelsen Tønsberg -Horten hjemmeside, selv om Dyrebeskyttelsen Tønsberg-Horten eller Dyrebeskyttelsen Tønsberg-Horten autorisert representant har fått beskjed muntlig eller skriftlig om muligheten for slike skader. Ettersom noen jurisdiksjoner ikke tillater begrensninger på stilltiende garantier eller begrensninger av ansvar for følgeskade eller tilfeldig skade, kan disse begrensningene ikke gjelder for deg.

5. Nøyaktighet av materialer

Materialene som vises på Dyrebeskyttelsen Tønsberg-Horten hjemmeside kan inneholde tekniske, typografiske eller fotografiske feil. Dyrebeskyttelsen Tønsberg-Horten garanterer ikke at noen av materialene på sin nettside er nøyaktig, fullstendig eller oppdatert. Dyrebeskyttelsen Tønsberg-Horten kan gjøre endringer i innholdet på sitt nettsted til enhver tid uten varsel. Men Dyrebeskyttelsen Tønsberg-Horten gjør ikke noen forpliktelse til å oppdatere materialet.

6. Lenker

Dyrebeskyttelsen Tønsberg-Horten har ikke gjennomgått alle områder knyttet til sin hjemmeside, og er ikke ansvarlig for innholdet på en slik linket hjemmeside. Inkludering av noen kobling innebærer ikke godkjenning av Dyrebeskyttelsen Tønsberg-Horten av nettstedet. Bruk av en slik linket nettsted er på brukerens egen risiko.

7. Modifikasjoner

Dyrebeskyttelsen Tønsberg-Horten kan revidere disse vilkårene for tjenesten for sitt nettsted til enhver tid uten varsel. Ved å bruke dette nettstedet godtar du å være bundet av den gjeldende versjonen av disse vilkårene for tjenesten.

8. Lovvalg

Disse vilkårene og betingelsene er underlagt og tolkes i samsvar med lovene i Tønsberg Horten og du ugjenkallelig underlagt den eksklusive jurisdiksjonen til domstolene i denne stat eller plassering.

personvern

Ditt personvern er viktig for oss.

Det er Dyrebeskyttelsen Tønsberg-Horten politikk å respektere ditt privatliv vedrørende all informasjon vi kan samle inn mens du bruker nettsiden vår. Derfor har vi utviklet denne personvernpolicy for at du skal forstå hvordan vi samler inn, bruker, kommunisere, formidle og ellers gjøre bruk av personlige opplysninger. Vi har skissert våre retningslinjer nedenfor.

Vi vil samle inn personlig informasjon av lovlige og rettferdige midler og eventuelt, med kunnskap eller samtykke fra den enkelte.

Før eller på tidspunktet for innsamling av personlig informasjon, vil vi identifisere de formål som informasjonen samles inn.

Vi vil samle inn og bruke personopplysninger utelukkende for å oppfylle disse formålene spesifisert av oss og for andre tilleggsformål, med mindre vi innhente samtykke fra den berørte eller som kreves av loven enkelte.

Personlige data bør være relevant for de formål som det er å bli brukt, og, i den grad det er nødvendig for disse formål bør være nøyaktig, fullstendig og up-to-date.

Vi vil beskytte personlige opplysninger ved hjelp av rimelige sikkerhet beskytter mot tap eller tyveri, samt uautorisert adgang, avsløring, kopiering, bruk eller modifikasjon.

Vi vil gjøre lett tilgjengelig for kundene informasjon om våre retningslinjer og praksis knyttet til forvaltningen av personlig informasjon.

Vi vil bare beholde personlige opplysninger så lenge det er nødvendig for oppfyllelse av disse formålene.

Vi er forpliktet til å drive vår virksomhet i samsvar med disse prinsippene for å sikre at konfidensialiteten av personlige opplysninger er beskyttet og vedlikeholdes. Dyrebeskyttelsen Tønsberg-Horten kan endre denne personvernpolitikken fra tid til annen på Dyrebeskyttelsen Tønsberg-Horten Dem herom.

Dyrebeskyttelsen TØNSBERG-HORTEN

PAULIVEIEN 190, 3185 Skoppum, TELEFON: 33070800

POST (@) DBTH.NO

Åpningstider: Mandag OG torsdag KL. 18:00 til 20:30

ORGNR. 976 745 876